038 - 206 40 04

Huurrecht advocaat in Zwolle nodig?

Beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Hoe de beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte verloopt is afhankelijk van het type bedrijfsruimte.

  • Voor 290-bedrijfsruimtes (winkels, restaurants en andere voor publiek toegankelijke ruimtes) gelden regels die wettelijk bepaald zijn en waar moeilijk van afgeweken kan worden.

Hier gaan we in dit artikel eerst op in.

  • De regels voor wat betreft de beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte voor bedrijfsruimte type 230a gelden minder dwingende regels.

Hier gaan we later in het artikel nog op in.

Wilt u direct een advocaat huurrecht Zwolle inschakelen? Bel ons gerust op 038 - 206 40 04.

Duur huurovereenkomst

De duur van een huurovereenkomst van een 290-bedrijfsruimte is 5 jaar. Dit is wettelijk bepaald. Het contract wordt na deze 5 jaar automatisch verlengd met 5 jaar. Na twee tijdelijke contracten van 5 jaar, wordt het contract verlengd voor onbepaalde tijd. Dit gaat automatisch, dus er moet altijd schriftelijk door huurder of verhuurder opgezegd worden.

Opzegtermijn huurovereenkomst bedrijfsruimte

De opzegtermijn voor een huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte is ook wettelijk bepaald en is in de eerste 10 jaar van de huurovereenkomst 1 jaar.

Beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte door verhuurder

Het is niet gemakkelijk voor de verhuurder om de huurovereenkomst bedrijfsruimte zomaar op te zeggen. De verhuurder moet voldoen aan de 1 jaar opzegtermijn, maar de huurder moet daarnaast ook nog nadrukkelijk instemmen met de opzegging. Doet de huurder dat niet, dan geldt de opzegging dus niet. De verhuurder moet in dat geval naar de rechter om te laten bepalen of de opzegging geldig is. De regels voor wat betreft de opzegging door de verhuurder zijn daarnaast ook nog gebonden aan tijd. Lees hierover hieronder meer.

Opzeggen na 5 jaar

Na de eerste contractstermijn van 5 jaar kan de verhuurder de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte alleen opzeggen indien:

 • de huurder er een slechte bedrijfsvoering op nahoudt
 • de verhuurder de bedrijfsruimte zelf dringend nodig heeft

Opzeggen na 10 jaar

Wil de verhuurder na 10 jaar het huurcontract opzeggen, dan zal de rechter bepalen of de redenen voor opzegging zwaar genoeg wegen of dat de huurder mag blijven huren. Hierbij geldt dat de rechter zal instemmen met de opzegging van de verhuurder indien deze goede nieuwe huurvoorwaarden aanbiedt of een goed bestemmingsplan heeft voor het pand. Meestal bepaalt de rechter dat de verhuurder een vergoeding moet betalen aan de huurder wanneer de opzegging geaccepteerd wordt.

Beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder

Na de 5 jaar durende huurovereenkomst van een 290-bedrijfsruimte kan een huurder de huurovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt de eerste 10 jaar van het huurcontract altijd een 1 jarige opzegtermijn. Zorg ervoor dat u schriftelijk en per aangetekende post opzegt.

Indeplaatsstelling

Wilt u als ondernemer uw bedrijf verkopen? Dan wilt u waarschijnlijk ook de huurovereenkomst van uw bedrijfspand opzeggen. Indien u een koper heeft gevonden die in hetzelfde bedrijfspand verder wil met het bedrijf kunt u gebruik maken van een zogenoemde indeplaatsstelling. Indeplaatsstellingen gelden alleen voor 290-bedrijfsruimtes en dus niet voor overige niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimtes zoals opslagruimtes en kantoren (230a-bedrijfsruimte).

Alles wat in de huurovereenkomst staat blijft bij een indeplaatstelling hetzelfde. Er is dus niet sprake van een nieuw contract, het bestaande contract wordt in zijn geheel overgenomen. De verhuurder moet het verzoek tot indeplaatstelling in principe aanvaarden, tenzij er wordt vermoed dat de nieuwe huurder niet de financiële middelen heeft om te voldoen aan de huurvoorwaarden.

Nieuwe huurder

Wilt u als huurder uw huurovereenkomst opzeggen? Indien u zelf een nieuwe huurder vindt, moet de verhuurder daar in principe mee instemmen. U kunt dit het beste overleggen met de verhuurder. Indien u een goede nieuwe huurder vindt, dan zal de verhuurder hier niet veel bezwaar tegen hebben. Belangrijk hierbij is dat u kunt aantonen dat de nieuwe huurder financieel capabel is om het huurcontract over te nemen.

Overige redenen opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Op de volgende manieren kunnen huurder en verhuurder de huurovereenkomst ook opzeggen:

 • in onderling overleg
 • wanprestaties door huurder of verhuurder

 

Beëindiging huurovereenkomst niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte (230a-bedrijfsruimte)

De regels voor de beëindiging van een huurovereenkomst van niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimtes zijn iets minder ingewikkeld. Er gelden geen specifieke opzegtermijnen voor dit type bedrijfsruimtes. De opzegtermijn die in de huurovereenkomst staat geldt en wanneer deze niet in het contract is opgenomen geldt een opzegtermijn van een maand.

Beëindiging kan uiteraard met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Daarnaast kan, in geval van wanprestaties van verhuurder of huurder, de rechter bepalen dat de huurovereenkomst ontbonden moet worden.

Ontruimingsbescherming

Bij een niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte heeft de huurder een zogenaamde ontruimingsbescherming. Wanneer de verhuurder het huurcontract opzegt gaat deze opzegging in principe direct in. De verhuurder hoeft echter niet direct te vertrekken. Hij mag er twee maanden over doen om het pand te verlaten. Deze ontruimingsbescherming kan de verhuurder zelf ook nog verlengen. Wanneer de verhuurder dit binnen de twee maanden doet, kan de ontruimingsbescherming tot een jaar verlengd worden. Dit kan de verhuurder zelfs in totaal 3 keer doen. Wanneer de verhuurder de huur op 1 juni 2021, heeft de huurder tot maximaal 1 juni 2024 om het pand te verlaten. De ontruimingsbescherming moet wel steeds door de huurder zelf aangevraagd worden.

Ontruimingsbescherming geldt niet alleen wanneer de huurovereenkomst opgezegd wordt, maar ook wanneer een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt.

Huurrecht advocaat Zwolle inschakelen?

Komt u er zelf niet uit – wat erg begrijpelijk is – dan staat een huurrecht advocaat van Arslan & partners advocaten B.V. in Zwolle altijd voor u klaar. Neem gerust contact met ons op via 038 - 206 40 04 of via ons contactformulier.

 
 

Uitstekend advies

Bij Arslan & partners advocaten bent u verzekerd van hoogwaardig advies. Wij zetten alles op alles om u als ondernemer of particulier een voordelige oplossing te bieden.

Waarom kiest u voor Arslan & partners advocaten

 • Betrokken, bevlogen en strijdvaardig
 • Wij verzekeren u van een waterdicht huurcontract
 • Wij geven altijd persoonlijk advies

Specialisaties

 • Huurprijs bedrijfsruimte
 • Benoeming deskundige
 • Verzoek huurprijswijzigingen bedrijfsruimtes
 • Beëindiging huur bedrijfsruimte
 • Dringend eigen gebruik
 • Renovatie en verzoek ontruimingsbescherming
 • Indeplaatsstelling
 • Huurrecht bedrijfsruimte in relatie tot franchise
 • Corona en huur bedrijfsruimte
 • Offerte aanvragen

  Graag eerst een offerte voor u een afspraak maakt? Of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan ons offerte formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  shortcodeCommand = [bono_form]

  Werkgebied

  Zwolle, Hattem, Dalfsen, Genemuiden, Hasselt, Kampen, Meppel, Ommen, Nunspeet en Deventer en omgeving.

  Hoofdvestiging